Categories
#BLOG

Succeeding in business and succeeding in life gets down to the same things

Hrvatska verzija dolje ↓

So, here I am on Monday at 21:42h struggling like never before to publish yet another weekly blog post. Writing and publishing my blogs is actually the easiest part of all of my job. It only takes couple of hours of my time, and topics are about who I am, my life philosophy. They are a part of my core being, my values and personal experience which I don’t have to think much about, they are always present with me. So, logically there should not be much of a problem to just put it all together in an article which is not so long after all. I also have the whole week to write it, any time I want to. No one can really see how this can be difficult. Including me.

This is all pretty and beautiful in theory. In practice life happens. In practice you have had so much other work the whole week that you have postponed it all for the weekend. During the weekend you felt the shittiest possible and couldn’t seem to be able to write a word of your article of the week. You said to yourself: ‘It just takes couple of hours, I will do it on Monday’. On Monday of course because Murphy was such an intelligent pessimist, you had the longest and the worst day of your life. After everything at the end of the day you are facing a dilemma again – go to sleep and fail yourself or suck it up and deliver?

This dilemma for some people might be easy. They would say – it is just a blog, it is not a job, my money or survival does not depend on it, so I should just not publish it this time, or I will publish it later this week, it doesn’t matter if I promised it to be on Tuesday.

For me, there are several problems with this idea. First, if I do not deliver, I am letting myself down. Second, if I don’t deliver I am letting my readers down. Third, if I do not deliver I am sending myself a message that I cannot trust myself, because I keep breaking my own promises. Fourth, if I do not deliver I am letting myself give up every time the things are hard and every time ‘I don’t feel like’. Fifth, if I do not deliver and let myself give up every time I don’t feel like, I am clearly showing I do not have what it takes to be an entrepreneur.

People admire entrepreneurs. They think how wonderful it is not to have to deal with moody colleagues, and arrogant boss, or a rude client. They think how great it is to be able to be your own boss and create your own schedule, have flexibility in what and when you are doing things. They imagine you can choose every single thing you are doing and all of it is giving you immense joy. They think that you can do stuff only when you feel like, and simply not do them when you don’t feel like.

Reality is a bit different because you do not do only things that you feel like and you do not do them only when you feel like. You still very much have to deal with all the administrative stuff that you hate, you still have to do projects that you don’t like, you still have to deal with moody partners/investors/clients, etc. You do not do things only when you feel like because of several reasons. One of the most important reasons is that you need to keep delivering good quality products or services to your clients. If you want anyone to do business with you, you need to be reliable, trustworthy and deliver on your promises. Every. Single. Time.

When you are an entrepreneur, everything you will ever achieve or not achieve depends entirely and only on you. How good your products will be, how reliable your clients will see you to be, how much motivation you can pull out of your sleeve to stay put and work. Whether you will succeed or fail will depend entirely on your willpower to deliver the product every single time you promised to do so.

However, this is not true only for entrepreneurs, that is true for everyone of us who ever wants to achieve anything in life, no matter how big or how small it is. For every single thing in life you want, you either have what it takes to get it, or you don’t. If you let yourself give up every time it is hard and every time you don’t feel like, you can rest assured that you don’t have what it takes and I can guarantee you, you will never have what you want. In anything you desire to do you can succeed only if you consistently keep showing up and doing the work.

The only thing that can actually help you is to train yourself to become stronger than yourself. Stronger than your whiny self who ‘doesn’t feel like’, stronger than your lazy self who right now ‘needs to’ watch TV instead of working, stronger than your scared self who ‘cannot’ do this. You can succeed only if you train yourself to become stronger than your weaknesses, your vices and your excuses.

With a strong willpower you can build anything you want in life. The only way to build it is to not give up when you don’t feel like. Stay stronger than your excuses, and never ever allow yourself to break your promises. If you have promised to deliver things on Tuesday, make sure you deliver them on Tuesday, no matter what.

Do not be afraid that you will never ever be allowed to break the rule. You will be allowed down the road to bend or break the rules many times if you feel like, but do not allow yourself to do it at the beginning. Make a little game out out if to see how long you can go delivering constant results. If you let yourself bend the rules too early, you will hit the danger of not being able to get back on track because your routine is not strong enough.

No matter how you feel like, no matter how tired you are, no matter how many more interesting things you could be doing right now, do not allow yourself to let yourself down. Consistency is the mother of success. You become what you consistently do. If you allow yourself to give up every time you don’t feel like, this will become your constant. Instead of building resistance and willpower for success you will build procrastination and adaptability for failure.

As you work towards building your routine and your consistency, you are looking forward to becoming so strong that one day you can finally bend that rule and not deliver. After all, you deserve a break now after you kept going for so long. The most amazing thing you will find out at that point is that you actually don’t want to bend the rule and not deliver. Together with your willpower you have built your integrity. Integrity is such a powerful reward in its own right. Once you achieve it, you will never ever by your own choice want to fail yourself again.


Uspjeti u poslu i uspjeti u životu svodi se na iste stvari

Evo mene, u ponedjeljak u 21:42h boreći se kao nikada do sada da objavim još jedan tjedni blog. Pisati i objavljivati blogove zapravo je najjednostavniji dio mog posla. Zahtjeva samo par sati mog vremena i teme su o onome što ja jesam, o mojoj filozofiji života. One su dio suštine mog bića, moje vrijednosti i osobna iskustva o kojima ne moram puno promišljati, ona su uvijek prisutna sa mnom. Logično, ne bi trebalo biti puno problema da sve to skupim u jedan članak koji i nije tako dugačak na kraju krajeva. Također, imam cijeli tjedan vremena da ga napišem, kad god hoću. Nitko ne vidi kako to može biti teško. Uključujući mene samu.

To je sve lijepo i super u teoriji. U praksi, desi se život. U praksi imala si toliko posla preko tjedna da si sve pomaknula za vikend. Tokom vikenda osjećala si se najgore moguće i nisi mogla napisati riječ svog tjednog članka. Rekla si si ‘Treba mi samo par sati, napisati ću ga u ponedjeljak’. U ponedjeljak naravno, jer je Murphy bio vrlo inteligentan pesimist, imala si najduži i najgori dan u životu. Nakon svega na kraju dana suočavaš se ponovo s dilemom – ići spavati ili prestati sa žalopojkama i odraditi posao?

Ova dilema bi za neke ljude bila jednostavna. Rekli bi – to je samo blog, nije posao, moj novac ili preživljavanje ne ovisi o njemu. Jednostavno neću objaviti blog ovaj put ili ću ga objaviti kasnije ovog tjedna, nema veza što sam ga obećao u utorak.

Za mene, postoji nekoliko problema s tom idejom. Prvo, ako ne pokažem rezultat, razočarala sam samu sebe. Drugo, ako ne pokažem rezultat, razočarala sam svoje čitatelje. Treće, ako ne pokažem rezultat šaljem samoj sebi poruku da si ne mogu vjerovati jer kršim svoja vlastita obećanja. Četvrto, ako ne pokažem rezultat, dopuštam si da odustanem svaki put kad stvari postanu teške i svaki put kad ‘mi se ne da’. Peto, ako ne pokažem rezultat i dopustim si da odustanem svaki put kad mi se ne da, jasno si pokazujem da nemam ono što je potrebno kako bih bila poduzetnica.

Ljudi se dive poduzetnicima. Misle kako je divno ne morati gledati svoje namrgođene kolege, arogantnog šefa ili bezobrazne klijente. Misle kako je divno biti svoj vlastiti šef i kreirati svoj vlastiti raspored, biti fleksibilan u onome što radiš i kada to radiš. Zamišljaju da možeš odabrati svaku stvar koju radiš i da ti svaka od njih pričinjava iznimno zadovoljstvo. Misle da možeš raditi samo onda kad ti se da, i jednostavno ne raditi kad ti se ne da.

Stvarnost je malo drugačija jer ne radiš samo stvari koje ti se daju i ne radiš ih samo onda kad ti se da. Još uvijek se itekako moraš baviti svim onim administrativnim stvarima koje mrziš, još uvijek trebaš raditi i na projektima koji ti se ne sviđaju, još uvijek se trebaš baviti namrgođenim partnerima/investitorima/klijentima, itd. Ne radiš stvari samo kad ti se da zbog nekoliko razloga. Jedan od najvažnijih razloga je da trebaš konstantno izručivati proizvode/usluge visoke kvalitete. Ako želiš da itko surađuje s tobom, trebaš biti pouzdan, osoba kojoj se može vjerovati i koja održava svoja obećanja. Svaki. Put.

Kad si poduzetnik, sve što ćeš ikada postići ili ne postići ovisi potpuno i samo o tebi. Koliko će dobri biti tvoji proizvodi, koliko će tvoji klijenti misliti da si pouzdan, koliko motivacije možeš izvući iz rukava kako bi stajao fokusiran i radio. Hoćeš li uspjeti ili ne ovisiti će u potpunosti o snazi tvoje volje da dostaviš svaki put ono što si obećao.

Međutim, sve ovo ne vrijedi samo za poduzetnike, već za svakoga tko želi postići bilo što u životu, bez obzira koliko veliko ili malo to bilo. Za svaku stvar koju želiš, ili imaš ono što je potrebno ili nemaš. Ako si dopustiš da odustaneš svaki put kad je teško i kad ti se ne da, budi siguran da nemaš ono što je potrebno i ja ti garantiram da nikada nećeš imati ono što želiš. U svemu što želiš možeš uspjeti samo ako konstantno nastaviš pojavljivati se i raditi.

Jedina stvar koja ti zapravo može pomoći je trenirati se da postaneš jači od samog sebe. Jači od svog cmizdravog sebe kojem ‘se ne da’, jači od svog lijenog sebe koji baš sada ‘treba’ gledati TV umjesto da to odradi, jači od svog uplašenog sebe koji to ‘ne može’. Možeš uspjeti samo ako se treniraš da postaneš jači od svojih slabosti, poroka i isprika.

S jakom snagom volje možeš izgraditi što god želiš u životu. Jedini način da to postigneš je ne odustati kad ti se ne da. Ostani jači od svojih isprika i nikada si ne dopusti da prekršiš svoja vlastita obećanja. Ako si obećao stvari u utorak, pokaži rezultate u utorak, bez obzira na sve.

Nemoj se bojati da nikada nećeš moći predahnuti i prekršiti to pravilo. Moći ćeš to pravilo zaobići ili prekršiti kasnije puno puta ako to želiš, ali nemoj si to dopustiti na početku. Pretvori to u malu igru gdje ćeš testirati koliko dugo možeš izdržati pokazujući uvijek konstantne rezultate. Ako si dopustiš zaobilaziti pravila prerano, riskiraš nemogućnost da se vratiš natrag u tu konstantu jer ti rutina nije dovoljno jako ukorijenjena.

Bez obzira kako se osjećaš, bez obzira koliko si umoran, bez obzira na sve interesantnije stvari koje bi sada mogao raditi, ne dopusti si da samog sebe razočaraš. Konzistentnost je majka uspjeha. S vremenom postaneš ono što konzistentno radiš. Ako si dopustiš da odustaneš svaki put kad ti se ne da, to će postati tvoja konstanta. Umjesto da gradiš otpornost i snagu volje za uspjeh, graditi ćeš odugovlačenje i prilagodljivost za neuspjeh.

Kako radiš naprema uspostavljanju rutine i konzistentnosti, veseliš se postati toliko jak kako bi jednog dana napokon mogao prekršiti to pravilo i ne pokazati rezultate. Nakon svega, zaslužuješ odmor nakon što si toliko dugo izdržao. Najnevjerojatnija stvar koju ćeš tada spoznati je da u tom trenutku nećeš uopće više htjeti odustati i prekršiti to pravilo. Zajedno sa snagom volje izgradio si i svoj integritet. Integritet je toliko snažna nagrada sama po sebi. Jednom kad je ostvariš, nikada više nećeš htjeti samovoljno samog sebe razočarati.

 

Categories
#BLOG

What the World Cup has taught me about success

[C] Photo credits: Charles-Albert Diatta

Hrvatska verzija dolje ↓

“On our bus there is a slogan SMALL COUNTRY WITH BIG DREAMS.

That’s a good message to all. You have to believe it’s possible.

You have to have a dream and ambitions,

and then maybe it will come true – in football or in life.”

– Zlatko Dalić, coach of the Croatian National Team

Croatia has entered this World Cup competition in silence. We were in the run with biggest and strongest teams in the world. Brazil was World Cup winner five times, Germany four times, Uruguay and Argentina two times, England, Spain and France once. In every single statistic most of these nations were at the top of the performance scale. Croatia is nowhere close to those giants and their historic achievements. Croatia as an independent country exists for only 27 years. We were the fourth smallest nation of this competition. Our resources were small, our support was small, statistics did not show us brilliantly and predictions for our success were showing possibility but no one seemed to dare to predict any significant result . Our team did not have any of the leading names of the world football, nor did our boys seem to possess extraordinary talents compared to some renowned names that other teams could rely on.

Despite all of the above and many more reasons why many people could have considered Croatia to be the underdogs, the following things happened:

 • Croatia finishes as runners-up of the Cup, this being its personal best score of all times
 • Croatian captain Luka Modrić was awarded the best player of the Cup
 • Croatia was the best team of the Cup in terms of ball possession
 • Throughout the competition, Croatia was defeated only once – in the final
 • Croatia won against nations that were from 10 to 40 times its size
 • Croatia won against teams with the best players in the world
 • Croatia demonstrated extraordinary skill and fought extremely hard to deserve its place in the finals – via three extra time games and two shootout battles
 • Croatia was the smallest country to reach a World Cup final since Uruguay in 1950

In 31 days from Croatian engagement and their performance, I have drawn 31 success lessons that will stay with me long after this football euphoria calms down.

 1. Anything is possible. You are only limited by your beliefs.
 2. If you want a chance to win, you need to participate! You need to put yourself out there for the world to see.
 3. Aim for the moon! Even if you miss, you will end up among the stars!
 4. Success is a personal thing and depends where you stand and where you started from. The only person you should compare yourself to is you of yesterday!
 5. You can win even if you are small and what you have to offer seems insignificant.
 6. You can win even if 90% of your competitors are bigger, stronger and more experienced than you.
 7. Chances of you winning today have nothing to do with the fact that your competitors won so many times in the past. With every new attempt, a reset button has been hit. No fact from the past can predict the future accurately enough.
 8. You can win regardless of not having resources or expertise like the others do. It is what you are willing to do with what you have that matters.
 9. You can achieve great results regardless of being new to the field of play. You don’t need to exist for years and years on the playing field to be able to get to big results. If you are impactful enough, you can have big success after only a small number of attempts.
 10. In order to attempt something big, team up with people who share your passion. Create a strong bond with them and assure you are all working towards the same goal!
 11. Choose wisely who you will follow. Good leaders empower you to give out your best for the team and for good results. Good leaders work hard alongside its followers to assure common success. Good leader does not make decisions that advance him and his position, but sacrifices to increase chances of the team advancing together. Success of his team is his biggest success.
 12. Work hard on building a good-quality product that you will show to the world once it’s showtime. The amount of energy and focus you invest in making your team and your products stronger is directly proportional to your success.
 13. Every preparation is work done in darkness. There are no guarantees of success or any reward, but if you want to have any CHANCE of seeing the light of success and reward, you need to keep working and keep going through the darkness.
 14. You are never anywhere where you are not supposed to be, and nothing is given to you that you did not deserve. If you were given a chance – take it! It belongs to you.
 15. Even if you don’t believe you deserve it, the fact is – you are there. So, when your national anthem plays honoring you, stand there proud and – honor yourself, too.
 16. No one was ever a winner of anything worth having, who did not work hard to obtain it.
 17. Regardless of what others think of you, keep going and keep fighting. It doesn’t matter who watches and who believes. The most important is that YOU believe!
 18. Continue walking your path and fighting hard regardless of how fierce your competition is. There are many factors that determine success. Keep focusing on your work, and not on others.
 19. No matter how many advantages your competition seems to have on paper and throughout history, they still have to prove their strength in every single game over and over again.
 20. It does not matter how many ‘bigger’ and ‘stronger’ teams there are in the competition. They are only bigger and stronger if you let them win.
 21. Celebrate every victory, but keep your feet on the ground. The competition is not over after a single game. Winners are announced only at the end.
 22. Do not expect anyone to cheer you on from the beginning. Why would they? First show them you are worth cheering for!
 23. Even when it seems that you are losing – your resources, strength and advance, keep going – it ain’t over until it’s over!
 24. If you keep going and keep believing, also others will start believing in you. If you keep going others will offer you their support and help.
 25. Once you show that you are fearless and you are here to stay, the whole world will cheer you on including people who never heard about you, people who couldn’t care less, people who mocked you and people who did not want you to win. They will all stand by your side once you show them your worth.
 26. If it has never been done, it doesn’t mean that it’s impossible. It just means that no one dared to dream that big. Here is your opportunity!
 27. Stay true to yourself and employ tactics you strongly believe in. That is how you show integrity. People who show integrity are respected by everyone.
 28. Don’t try to be like anyone else. Every person and every team is unique. Invest in investigating what your unique strengths are and rely on them to deliver a strong game that will stand out.
 29. Everyone’s role is important in winning. Assume your role and make sure you are giving your best while performing it. If a goalkeeper starts thinking ‘Why am I not shooting a ball?’ all is lost.
 30. Any role, job or contribution, no matter how insignificant it might seem, if done well and from the heart, has a potential to motivate and inspire millions of people!
 31. Work and passion of a small team of people, or even just a single individual has the power to change lives of an entire nation. That’s how important it is to #liveyourtruth and share your passion with the world!

Could you find more success lessons? Add them down below in comments!


Što sam o uspjehu naučila sa Svjetskog Prvenstva

“Na našem autobusu je slogan MALA ZEMLJA S VELIKIM SNOVIMA.

To je dobra poruka za sve. Moraš vjerovati da je moguće.

Moraš imati san i ambicije i onda možda

to se sve i ostvari – u nogometu ili u životu.”

– Zlatko Dalić, izbornik Hrvatske Nogometne Reprezentacije

Hrvatska je ušla u ovo Svjetsko Prvenstvo u tišini. Bili smo u nadmetanju s najvećim i najboljim ekipama svijeta. Brazil je pobijedio na Svjetskom Prvenstvu pet puta, Njemačka četiri, Urugvaj i Argentina dvaput, Engleska, Španjolska i Francuska jednom. U gotovo svakoj od statistika te su nacije bile na vrhu ljestvica po svojim rezultatima. Hrvatska nije nigdje u blizini tih giganata i njihovih povijesnih ostvarenja. Hrvatska kao neovisna zemlja postoji samo 27 godina. Na prvenstvu bili smo četvrta najmanja nacija po veličini. Naši su resursi bili mali, naša podrška bila je mala, statistike nas nisu prikazivale briljantnima, a prognoze za uspjeh pokazivale su mogućnost, ali nitko se nije usudio prognozirati neki značajni rezultat. Naš tim nije imao ni jedno od velikih imena svjetskog nogometa, niti se činilo da naši dečki posjeduju ekstraordinarne talente naprema renomiranim imenima na koje su se druge nacije mogle osloniti.

Unatoč tome i još puno razloga zbog kojih je Hrvatska mogla biti smatrana otpadnicima, sljedeće se dogodilo:

 • Hrvatska završava srebrena, svojim najboljim plasmanom svih vremena
 • Hrvatski kapetan Luka Modrić osvaja priznanje najboljeg igrača Prvenstva
 • Hrvatska je najbolji tim Prvenstva u posjedovanju lopte
 • Na Prvenstvu Hrvatska je poražena samo jednom – u finalu
 • Hrvatska je pobijedila u utakmicama protiv nacija koje su bile 10 do 40 puta njihove veličine
 • Hrvatska je pobijedila timove s najboljim igračima svijeta
 • Hrvatska je pokazala izvanredne kompetencije i borila se izrazito snažno kako bi zaslužila svoje mjesto u finalu – kroz tri utakmice s produžetcima i dvije borbe u penalima
 • Od 1950-te kada je to bio Urugvaj, Hrvatska je najmanja zemlja koja je sudjelovala u finalu Svjetskog prvenstva

U 31 dan iz Hrvatskog sam angažmana i njihovih rezultata izvukla 31 lekciju o uspjehu koje će sa mnom ostati još dugo nakon što se ova nogometna euforija stiša.

 1. Sve je moguće. Limitiran si samo svojim vjerovanjima.
 2. Ako želiš šansu za pobjedu, moraš prvo sudjelovati! Moraš se usuditi pokazati svijetu.
 3. Ciljaj na mjesec! Čak i ako promašiš, završiti ćeš među zvijezdama.
 4. Uspjeh je osobna stvar i ovisi o tome gdje si i odakle si krenuo. Jedina osoba s kojom bi se trebao uspoređivati si ti od jučer!
 5. Možeš pobijediti čak i ako si malen i ono što imaš za ponuditi se čini nevažnim.
 6. Možeš pobijediti čak i ako je 90% tvojih suparnika veće, jače i iskusnije od tebe.
 7. Šanse da ti danas pobijediš nemaju veze s činjenicom da su tvoji suparnici pobijedili toliko puta u prošlosti. Sa svakim novim pokušajem pritišćemo reset dugme. Ni jedna činjenica iz prošlosti ne može dovoljno dobro predvidjeti budućnost.
 8. Možeš pobijediti bez obzira na to što nemaš resurse ili ekspertizu kakvu drugi imaju. Važno je što si spreman učiniti s onim što imaš.
 9. Možeš ostvariti dobre rezultate bez obzira na to što si novi u nekom području. Ne trebaš postojati godinama. Ako ostaviš dovoljan utjecaj, možeš postići veliki uspjeh i nakon samo par pokušaja.
 10. Kad želiš pokušati nešto veliko, ujedini se s ljudima koji dijele tvoju strast. Razvij jaku povezanost s njima i osiguraj da svi radite prema istim ciljevima.
 11. Mudro odaberi koga ćeš slijediti. Dobri vođe te osnažuju da daš najbolje od sebe za ekipu i dobre rezultate. Dobri vođe naporno rade bok uz bok sa svojim sljedbenicima kako bi osigurali zajednički uspjeh. Dobar vođa ne donosi odluke koje će favorizirati njega i osigurati njegovo napredovanje, već se žrtvuje kako bi povećao šanse da ekipa napreduje zajedno. Uspjeh njegovog tima je njegov najveći uspjeh.
 12. Radi naporno na razvijanju dobrog proizvoda koji ćeš moći pokazati svijetu kad spektakl krene. Količina energije koju uložiš i mogućnost da se usmjeriš na osnaživanje tima i razvijanje dobrog proizvoda proporcionalni su tvom uspjehu.
 13. Svaka priprema je rad u tami. Nema garancije uspjeha ili nagrade, ali ako želiš ikakve ŠANSE da ugledaš svjetlo uspjeha i nagrade moraš nastaviti raditi u tami.
 14. Nikad nisi nigdje gdje ne bi trebao biti i ništa ti nije dano što nisi zaslužio. Ako si dobio šansu – zgrabi je jer ti pripada!
 15. Čak i ako misliš da ne zaslužuješ biti gdje jesi, činjenica je – tu si. Kad se začuje himna u tvoju čast, stani ponosno i odaj i ti počast samom sebi.
 16. Nitko nikada nije osvojio ništa što je bilo vrijedno imati, tko nije naporno radio da to ostvari.
 17. Bez obzira na to što drugi mislili o tebi, nastavi raditi i nastavi boriti se. Nije važno tko gleda i tko vjeruje. Najvažnije je da TI vjeruješ!
 18. Nastavi svojim putem hrabro se boriti, bez obzira koliko tvoji rivali bili neustrašivi. Mnogo je faktora koji determiniraju uspjeh. Koncentriraj se na svoj rad, a ne na druge.
 19. Bez obzira koliko se tvoji suparnici činili jačina na papiru i u prošlosti, trebati će dokazati svoju snagu u svakoj pojedinoj utakmici ponovno i ponovno.
 20. Nema veze koliko je ‘većih’ i ‘jačih’ ekipa na natjecanju. Oni su veći i jači samo ako im dopustiš da pobjede.
 21. Slavi svoju pobjedu, ali ostani s nogama na zemlji. Natjecanje nije gotovo nakon prve pobjede. Pobjednici se proglašavaju tek na kraju.
 22. Ne očekuj da te nitko bodri na početku. Zašto bi? Pokaži im najprije da si vrijedan bodrenja!
 23. Čak i kad se čini da gubiš – resurse, snagu i vodstvo, nastavi! Nije gotovo dok nije gotovo!
 24. Ako nastaviš raditi i nastaviš vjerovati, i drugi će početi vjerovati u tebe. Ako nastaviš, drugi će ti ponuditi podršku i pomoć.
 25. Kad pokažeš da nemaš straha i da si tu da ostaneš, cijeli će te svijet početi bodriti, uključujući ljude koji nisu nikad čuli za tebe, one koje nije bilo briga, one koji su te ismijavali i one koji nisu htjeli da pobijediš. Svi će stajati uz tebe kad im pokažeš svoju vrijednost.
 26. Ako nikad nije bilo učinjeno do sada, to ne znači da je nemoguće. To samo znači da se nitko nije usudio sanjati tako velike snove. Ovo je tvoja šansa!
 27. Ostani vjeran sebi i koristi taktike u koje duboko vjeruješ. Na taj način pokazuješ integritet. Ljude s integritetom svi poštuju.
 28. Ne pokušavaj biti kao nitko drugi. Svaka osoba i svaka ekipa je posebna. Uloži u to da nađeš koje su tvoje jedinstvene snage i koristi ih kako bi pokazao jaku igru koja će se izdignuti iz mase.
 29. Uloga svakog pojedinca važna je za pobjedu. Koja god bila tvoja uloga, osiguraj da ju odradiš najbolje što možeš. Ako golman počne misliti ‘Zašto ja nisam napadač?’, sve je izgubljeno.
 30. Svaka uloga, posao ili doprinos, bez obzira koliko malen se činio, ako je dobro odrađen i od srca, ima potencijal da motivira i inspirira milijune ljudi!
 31. Rad i strast male grupe ljudi ili čak jednog pojedinca ima moć da promjeni živote cijele jedne nacije. Toliko je važno #živjetisvojuistinu i dijeliti svoju strast s drugima!

Jeste li vi našli još lekcija? Podijelite ih u komentarima!