Categories
#BLOG

You’ll reap what you believe

Hrvatska verzija dolje ↓

I am a huge preacher of the Law of Attraction and I am teaching people how to use this essential law of life to their advantage in everyday life. For you who don’t know what the Law of Attraction is, it is a natural law that governs our lives, the universe, nature and everything that exists. The basic postulate of this law is that we are like a magnet attracting certain experiences into our lives. Based on our beliefs (thoughts) and behaviours (which are aligned with those beliefs), we create our everyday reality. The Law of Attraction teaches us that the reality is not objective and already created for us, but it is rather subjectively created by us. What we focus on will thrive in our lives – negative experiences or positive ones, happy circumstances or not so happy ones, people who care for us and do us good or those who are always out to get us. Whether one or the other will occur, it is not determined by chance, but by our own thoughts.

You can believe or not believe in the Law of Attraction, but what I have seen through my experience is that people who decide not to believe in it are doing so based on absolutely no evidence. They have never ever even tried to experiment with this idea. The others who made themselves open to experimenting with it were left speechless when all that and beyond was confirmed to be true in their lives.

Wanting to believe or not believe, let me just ask you couple of things. How well are your current ways of doing working for you? Did you manage to feel that extreme happiness that you thought you would after you had that car or that house or that promotion? How much control do you feel you have over the events in your life and your happiness? Don’t you think it’s madness always doing the same things and expecting to get different results?

I, myself was refusing for the longest time to acknowledge that I might be responsible for my own reality. It is understandable that we want to refuse such an idea. After all, that would mean that we have to take responsibility for ourselves and actually do something if we want to get better. For me at that time it seemed easier to just ignore the reality and binge-watch seven seasons of ‘Friends’.

If the truth is objective and exactly as we are used to hear about it from our parents, media and the church, how is it possible that I am today able to move coconuts with the power of my thoughts? If reality is objective and we have no power or control over it, how am I (and millions of others) able to display this power of thought over matter? How are people able to levitate, reverse their age or heal themselves without any help of modern medicine? That is surely not something we are taught to believe to be true. I know I didn’t. Until I did it myself.

Maybe it is time to consider that reality is not as we were perceiving it? Maybe it is time to acknowledge that so much more exists? Maybe, just maybe it is time to acknowledge that no one else is to be blamed for our own reality? It might be time to take power into our own hands and create reality which makes us excited to get up every day!

The Law of Attraction formula is quite simple: be aware of what you are sending into the world, because that is what you will receive the most of.

 

 • You cannot be free of diseases and negative people if you are complaining all the time
 • You cannot attract wealth if you believe that money brings problems and rich people are bastards
 • You cannot achieve success if you are not willing to work and persist to obtain it
 • You cannot have your spouse/boyfriend/potential partner respect you and treat you like a princess if you do not enact boundaries and show respect towards yourself
 • You cannot have honest and open relationships with people if you are not willing to show your true self to the world and be prepared to lose the fake ones
 • You cannot attract anything amazing into your life if you do not believe you deserve it

I know because I had all those beliefs and I know they did not work to bring me happiness or prosperity into my life. I remember what it did bring though – constant feeling of powerlessness, low moods and struggle. A lot of fear. Feelings of inadequacy. Anger. Disappointments. Isolation and loneliness. A feeling that everything I want is out of my reach. A feeling that I am constantly chasing something, and I can never achieve it. Also, when I would achieve it, it did not seem to bring me what I thought it would. More disappointment. More despair. When will I ever have or be what I am dreaming of?  

Your beliefs are everything because every single time without exceptions, you will behave in accordance with them. If you believe that only hooligans and prisoners wear tattoos, you will not make one and you will not like people who have tattoos. If you believe that it is not morally right to have a one-night stand, you will not allow yourself to enjoy casual sex. If you believe that you need to work in order to make money, next time you need it, you will not look into investment opportunities, but rather will search for another job.

That is the reason why it is impossible to create anything that is contradicting your beliefs – you will simply not be able to make the action that could bring you different results. If you believe that you are too old and will never find a partner, it will be impossible for you to find a partner because you will not put yourself out there, you will not go on dates, you might not make yourself pretty again, you will not pick up new hobbies or participate in new social activities. Everything that you do will put you out of the path of getting to know a new interesting person.

It is only by changing our beliefs that we can change our behavior, and consequently our whole reality. We are what we believe.

 


Žeti ćeš ono što vjeruješ

Ja sam veliki propovjednik Zakona Privlačnosti i učim ljude kako da koriste taj esencijalni zakon u njihovu korist u svakodnevnom životu. Za vas koji ne znate što je Zakon Privlačnosti, to je prirodni zakon koji upravlja našim životima, svemirom, prirodom i svime što postoji. Primarni postulat ovog zakona je da smo mi magneti koji privlače određena iskustva u naše živote. Na temelju naših vjerovanja (misli) i ponašanja (usklađena s tim vjerovanjima), stvaramo svoju svakodnevicu. Zakon Privlačnosti nas uči da stvarnost nije objektivna i već stvorena za nas, veä je mi sami subjektivno stvaramo.  Ono na što se fokusiramo, opstati će – negativna iskustva ili pozitivna, sretne okolnosti ili ne baš tako sretne, ljudi koji brinu o nama i žele nam dobro ili oni koji uvijek nalaze način da nas razočaraju. Hoće li se dogoditi jedno ili drugo, nije determinirano slučajnošću, već našim vlastitim mislima.

Možeš vjerovati ili ne vjerovati u Zakon Privlačnosti, ali ono što sam ja vidjela kroz svoja iskustva je da ljudi koji odluče u to ne vjerovati čine to bazirano na apsolutno nikakvim dokazima. Nisu nikad uopće pokušali eksperimentirati s tom idejom. Drugi koji su se otvorili toj ideji i pokušali promijeniti svoju realnost, ostali su zaprepašteni kad se sve to i više od toga potvrdilo u njihovim životima.

 

Želeći ili ne želeći vjerovati, dopustite da vam postavim nekoliko pitanja. Koliko dobro načini na koje si radio stvari do sada fukcioniraju za tebe? Jesi li uspjela osjećati onu ekstremnu sreću koju si mislila da ćeš osjećati nakon što si kupila onaj auto, kuću ili dobila promociju? Koliko kontrole osjećaš da imaš nad događajima u svojom životu i nad svojom vlastitom srećom? Ne misliš li da je ludost neprestano činiti jedno te iste stvari i očekivati drugačije rezultate?

Ja sam jako dugo vremena odbijala shvatiti da bih mogla biti odgovorna za svoju vlastitu realnost. Razumljivo je da želimo odbaciti takvu ideju. Napokon, to bi značilo da trebamo preuzeti odgovornost za sebe i zapravo nešto učiniti ako želimo postati bolji. Za mene se u to vrijeme činilo lakšim ignorirati stvarnost i opsesivno gledati seriju ‘Prijatelji’ sezonu za sezonom.

Ako je istina objektivna i točno onakva kakvu nam je predstavljaju naši roditelji, mediji i crkva, kako je moguće da da sam ja danas u stanju micati kokos samo uz pomoć snage svojih misli? Ako je stvarnost objektivna i mi nemamo kontrolu nad njom, kako sam ja (i milijuni drugih) u stanju iskazati snagu misli nad materijom? Kako su ljudi u stanju levitirati, zaustaviti starenje ili se izliječiti bez pomoći moderne medicine? To svakako nije istina koju su nas učili vjerovati. Ja znam da ju ja nisam vjerovala. Dok je nisam sama postigla.

Možda je vrijeme da razmotrimo kako realnost nije onakva kavom je percipiramo? Možda je vrijeme da spoznamo da mnogo više postoji? Možda, samo možda je vrijeme da shvatimo da nam nitko drugi nije kriv za našu vlastitu realnost? Moglo bi biti vrijeme da preuzmemo snagu u svoje vlastite ruke i kreiramo stvarnost u kojoj smo uzbuđeni buditi se svaki dan!

Formula Zakona Privlačnosti je jednostavna: budi svjestan onoga što šalješ u svijet jer to je ono što ćeš najviše privlačiti.

 • Ne možeš biti zdrav i okružen pozitivnim ljudima ako se stalno žališ
 • Ne možeš privući bogatstvo ako vjeruješ da novac donosi probleme i da su bogati ljudi gadovi
 • Ne možeš postići uspjeh ako nisi voljan raditi i ustrajati kako bi ga postigao
 • Tvoj te muž/dečko/potencijalni partner ne može tretirati kao princezu ako ne postaviš svoje granice i pokažeš poštovanje prema sebi
 • Ne možeš imati iskrene i otvorene odnose s ljudima ako nisi spremna pokazati svijetu svoju istinsku sebe i nisi spremna putem izgubiti one lažne
 • Ne možeš privući ništa fantastično u svoj život ako ne vjeruješ da to zaslužuješ

Znam jer sam vjerovala sve navedeno i znam da mi ta vjerovanja nisu pomogla da ostvarim sreću ili prosperitet. Znam što su mi jesu donijela doduše – konstantan osjećaj nemoći, lošeg raspoloženja i borbe. Strah. Osjećaje neadekvatnosti. Ljutnju. Razočaranja. Izolaciju i usamljenost. Osjećaj da je sve što želiš izvan mog dosega. Osjećaj da konstantno za nečim trčim i ne mogu to dostići. Također, kad bih to dostigla, nije se činilo da mi donosi ono što sam mislila da će mi donijeti. Još razočaranja. Još očaja. Kad ću napokon imati ili biti ono što sanjam?

 

Tvoja su vjerovanja sve jer svaki put bez iznimke ponašati ćeš se u skladu s njima. Ako vjeruješ da samo huligani i zatvorenici imaju tetovaže, nećeš se tetovirati i neće ti se sviđati ljudi koji imaju tetovaže. Ako vjeruješ da nije moralno ispravno spavati s nekime za jednu noć, nećeš si dopustiti da uživaš u seksu bez obaveza. Ako vjeruješ da trebaš raditi kako bi imao novaca, sljedeći put kad ti bude trebao nećeš gledati u prilike za investiciju već ćeš tražiti drugi posao.  

To je razlog zašto je nemoguće stvoriti išta što je kontradiktorno našim vjerovanjima. Jednostavno nećeš moći odraditi akciju koja bi ti donijela drugačije rezultate. Ako vjeruješ da si prestar da nađeš partnera, biti će nemoguće da ga nađeš jer nećeš izlaziti na dejtove, možda se više nećeš uređivati, nećeš se baviti novim hobijima ili sudjelovati u novim društvenim aktivnostima. Sve što radiš staviti će izvan puta na kojem bi mogla upoznati neku novu zanimljivu osobu.

Jedino promjenom svojih vjerovanja možemo promijeniti svoja ponašanja i posljedično cijelu našu stvarnost. Mi smo ono što vjerujemo.

Comments are closed.